سراج القلوب
66 بازدید
ناشر: نشر نگاه تعالی
نقش: محقق
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : عربی
این کتاب نسخه خطی از محمد غیاث الدین محمد سبزواری است که در موسسه طلاب سرو قامت تعالی مراحل تحقیق و تصحیح و مقابله آن انجام گرفته و توسط نشر نگاه تعالی چاپ شده است.