نقش تربیتی انفاق و صدقه
55 بازدید
ناشر: انتشارات صبح امید یاران
نقش: زیر نظر
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب با بهره گیری از آیات و روایات بر نقش تربیتی و اصلاحی انفاق و صدقه تاکید شده و احکام و آداب و انواع صدقه و انفاق بیان شده است.