بروکسل تا گلزن کرشن
100 بازدید
تاریخ ارائه : 11/23/2014 9:10:00 AM
موضوع: سایر

دوم محرم امسال وقتی در بروکسل وارد منزل زوج دانشجویی شدم که سال هاست در اروپا زندگی می کنند، وبا این حال فضای معنوی را برای خودشان حفظ کردند، خیلی مسرور گشتم و حضور در آن منزل برایم آرام بخش بود.

نزدیک غروب به اتفاق ایشان وخانواده محترمش به حسینیه اهل بیت علیهم السلام برای شرکت در عزاداری ایرانیان مقیم بلژیک رفتیم، دیدن جوانان مومن معتقد و عزاداری آنها این باور را تقویت کرد که انسان در شرایط مختلف اگر بخواهد می تواند، هویت خود را حفظ کند. در جمع عزاداران چند جمله ای از دوستان جانباز روایت کردم که توجهشان برایم خیلی جالب بود!

بعد از بدرقه گرم هموطنان عزیزبه سوی آلمان،شهر گلزن کرشن حرکت کردیم، حضور در میان شیعیان ترکیه ای مقیم آلمان خاطره خوبی را برایم رقم زد و عزاداری با صفا و با اخلاصشان در دهه اول محرم موجب حسرتم گردید.

این شیعیان عاشق درقلب اروپا بعد از اتمام سینه زنی با یک حس خاصی برای شادی روح امام و شهیدان انقلاب اسلامی و سلامتی حضرت آقا وجانبازان دعا میکردند که سبب حیرت انسان میشد.

امام عزیز و پیروانش آنقدر عارفانه و عاشقانه در راه خدا جهاد کردند که بوی عطرشان تا هزاران کیلومتر فاصله هم رفته است.

این عزیزان آنقدر در این ده روز از ما به عنوان سرباز روح الله، با شوق و علاقه وافری پذیرایی کردند که شرمنده محبتشان شدیم.بارالها موفقشان گردان و مارا آنچنان گردان که در نظرشان بودیم.