دلم تنگ...!
72 بازدید
تاریخ ارائه : 4/30/2014 7:55:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

  شنبه 30فروردین 1392 اسدالله رضا پورعزیز ملحق به بهشتیان شد.اسدالله جان بعد از 32 سال تحمل انواع جراحت ها و زخم ها به خدا پیوست .

اسدالله را به یقین می توان گفت الگوی مسلم استقامت،پایداری و آرامش بود، او با این که نخاعش از گردن قطع بود و تقریبا فلج کامل! با این حال کوچک ترین توقعی از کسی نداشت و خود را مدیون اسلام و قرآن می دانست.

دلم تنگ دیدار آن دوستی است که به لحظه لحظه زندگیش غبطه می خورم زندگی که سرشار از نشاط و شادابی و ایمان بود.

دلم تنگ دوستی است که هر زمانی وارد منزلش می شدم احساس می کردم ورودی به قطعه ایاز بهشت پیدا کردم.

دلم تنگ دیدارآن چهره معصوم و باصفای است که نشان از ملائکه داشت.

دلم تنگ است از این تنهايی!

و چه قشنگ رهبرمان فرمود:آن به آن زندگیشان شهادت است . اسدالله رفت و خوش به حالش ومايیم که محروم شدیم از حضور بهشتیان در کنارمان.

خدایا حقشان را بر ما حلال کن واز تو می خواهیم که تا زنده هستیم مارا رهرو اسدلله جان و دیگر شهبدان قراردهی!