قطعه ای از بهشت به بهشت پیوست!
89 بازدید
تاریخ ارائه : 4/30/2014 7:53:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

جانباز سرافراز اسد الله رضاپور  عزیز پس از سال ها که گمنام در بین ما و در این شهر هزار دروازه زندگی کرد و می توانست و می بایست الگوی همه جوانان این مرز و بوم باشد آسمانی شد و به مولای شهیدان ملحق شد تا در بزم دوستان شهیدش خوشتر باشد.

اما صد دریغ که تا این گل های بهشتی در بین ما هستند قدرشان را نمی دانیم و صد افسوس که برخی نیز با کنایه از کنار آنان می گذرند.

[ شنبه 1393/01/30 ] [ 1