غیر قابل توصیف!
61 بازدید
تاریخ ارائه : 2/23/2014 11:38:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

  در آخرین مرحله عملیات بیت المقدس هوا که روشن شد به اتفاق رضا صداقت و دو تن از دوستان دیگر متوجه شدیم سرعت حرکت ما زیاد بوده و به خرمشهر رسیدیم و هیچ خبر از دیگر رزمندگان نیست.

روز و شب سختی همراه با تشنگی و گرسنگی همراه با اسارت درآوردن نه نفراز نیرو های دشمن بر ما گذشت وفردای آن روز رزمندگان به شهر رسیدند وآن اتفاق غیر قابل توصیف!

از یاری خدا به رزمندگان اسلام در زمان پیامبراعظم صلی الله علیه واله مطلب زیاد شنیده و خوانده بودم ولکن آن فقط شنیدن و خواندن بود واینجا دیدن!

باورم نمیشد،مبهوت شده بودم!خدایا این چه صحنه ای!جان به فدای ایمان بچه ها!جان به فدای خلوص و صفای دل این رزمندگان! که خدای متعال این گونه آنان را یاری میکند.

فوج فوج نیرو های دشمن ازداخل خرمشهر که دشمن بابه کار بردن پیشرفته ترین موانع روزجهان آن را غیر قابل نفوذ تصور میکرد،خارج میشدندوتعدادشان صدها برابربیش تراز ما! وتنها کاری که از دستمان بر می آمد هدایت این جمعیت به سوی جاده خرمشهر اهواز،در بین هزاران اسیر دشمن ما نا پیدا و فقط دست خدا بود که پیدا بود !