خدا، آزاد کرد
46 بازدید
تاریخ ارائه : 2/13/2014 12:10:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بچه ها خیلی خسته بودند، حق هم داشتند؛ حدود بیست روز نبرد جانانه و از دست دادن دوستان بسیار.

شب دوم خرداد سال 61، نقطۀ رهایی نزدیک مرز شلمچه؛ چه شب دل انگیز، شور انگیز و غم انگیزی!

نمی دانم چرا شب های رهایی این گونه بود!

الآن بیش از سی سال است که از آن شب، گذشته و هر وقت که یاد آن شب ها می افتم و با دوستان جا مانده، نقل آن دوران می کنیم، تمام وجودم منقلب می شود و می سوزم.

حدود ده شب، فرزندان عزیز ایران زمین و خمینی عزیز، با حداقل امکانات، شجاعانه به طرف خرمشهر حرکت کردند. در پنج کیلومتری شهر، مواجه شدیم با خاکریزی بلند به حدود سه متر و گلوله باران با تیربار و غیره از پشت خاکریز به طرف بچه ها و آن قدر شلیک شدید بود که هم گردان زمین گیر شد. ولی بعد از لحظاتی، اتفاق عجیبی رخ داد و من از نزدیک، شاهد این صحنه بودم و بعد از گذشت سال ها، یاد آن جریان، آتش به دلم می زند و نقل و کتابت آن، برایم خیلی سخت است.

اما ناچارم بگویم تا نسل حاضر و آیندگان، بدانند که ایران عزیز، چه دلباختگان عاشقی داشت که در ره درست، چه زیبا عشوه گری کردند.

تیربارهای دشمن، منظم و پی در پی در حال شلیک بود و هر رزمنده ای با کوچک ترین تحرکی، مورد اصابت تیر خصم، واقع می شد.

در این لحظه، نوجوانی شانزده یا هفده ساله، با ذکر یا مهدی و با چشمان گریان، با اسلحۀ خود به طرف خاکریز، یورش برد. در حال حرکت بود که گلوله ای به خرج های آر پی جی که در کوله پشتی داشت، اصابت کرد و خرج ها و کوله، آتش گرفت؛ و لکن آرام نگرفت و به راه خود ادامه داد تا این که در نزدیکی خاکریز، در حالی که یا مهدی می گفت، پیکر مطهرش به مین اصابت کرد و نقش بر زمین شد و به صورت کامل، سوخت و بوی عطر سوختگی جسدش، فضای اطراف را پر کرد.

اتفاق عجیبی که بعد از این حادثه رخ داد و باورش برای غیر اهل دل، سخت است، این بود که به یکباره سکوت بهت آوری بر منطقه، حاکم شد و دیگر هیچ گونه شلیکی صورت نمی گرفت و بچه های گردان، در حالی خاکریز را فتح کردند که تمام نیروهای دشمن، با این که سالم بودند و فشنگ بر تیربارهایشان آویزان بود، توانایی هیچ گونه تحرکی نداشتند و رعب و وحشت غیر قابل توصیفی در وجودشان بود.

و من هنوز در قصۀ آن شب، مانده ام!

و امام عزیز، چه قشنگ فرمود: خرمشهر را خدا آزاد کرد.

و اگر نبود نیروی ایمان و توکل خالص این فرزندان خمینی، محال بود بتوان مقابل خصم جهان، ایستاد.

روحشان شاد