شیر کوهستان
51 بازدید
تاریخ ارائه : 2/10/2014 9:16:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

چه توصیف زیبایی، سردار شهیدی از سردار شهید دیگر دارد!

حاج محمد ابراهیم همت، چه قشنگ، مهدی خندان را به لقب شیر کوهستان، مزین فرمود.

مهدی خندان که به حق، معجزۀ ایمان و دفاع مقدس بود.

مرحلۀ اول عملیات والفجر چهار، ارتفاعات کانی مانگا، هوا دیگر روشن شده بود و مجبور به عقب نشینی.

بچه ها در تیر رس تانک های دشمن، و مهدی خندان، تحمل دیدن این صحنه را نداشت و با فریادهای خود، بچه ها را به پناه گرفتن در شیارهای کوه، راهنمایی می کرد.

حدود بیست نفری در اطراف مهدی حلقه زده بودیم. این فرماندۀ بیست و دو ساله که اکنون معاون تیپ عمار لشگر بیست و هفت می باشد، خیلی آرام و با صلابت، به سخن آمد و گفت: بسیجی جز پیروزی یا شهادت، به چیز دیگری فکر نمی کند؛ ولی شهادتش باید شجاعانه باشد؛ الان ما در دل دشمن واقع شده ایم و بعد از بررسی بهترین راه، وارد عمل خواهیم شد.

پس از صحبت های مهدی، آرامش عجیبی در دل بچه ها ایجاد شد. تا زمان تاریکی هوا، مهدی به همراه پدرم محل اخفای تعدادی از رزمندگان را شناسایی کردند و با تاریک شدن هوا، مهدی خندان با تدبیرش حدود پانصد الی ششصد رزمندۀ لشکر را به مدد الهی و به شکل معجزه آسایی، سالم به عقب منتقل کرد و حاج همت، خیلی خوشحال به استقبال بچه ها آمد؛ و لکن متأسفانه گلولۀ توپ دشمن در میان بچه ها اصابت کرد و غم بر چهره نشاند.

مرحلۀ دوم عملیات والفجر چهار، ماموریت گردان مقداد، قلۀ هزار و نهصد و چهار کانی مانگا بود و مهدی عزیز نیز همراه گردان شد. روی قله، درگیری شدید بود و یک عدد چهار لول دشمن با رگبارهای پی در پی، امان را از بچه ها گرفته بود.

در همین حال بود که مهدی خندان با فریادی شجاعانه و با صلابتی عجیب به طرف دشمن، حمله ور شد. من چند قدمی همراه مهدی شدم، اما متأسفانه اهل این کارزار نبوده و زمین گیر شدم.

مهدی خندان، این شیر کوهستان و معجزۀ ایمان، بعد از لحظاتی بر اثر اصابت گلوله های تیربار، نقش بر سیم خاردارهای اطراف سنگر چهار لول شد.

پیکر مطهر مهدی، پس از سال ها، قبرستان روستای سبو بزرگ لواسانات را مزین به حضور خود کرد.

و آیا آیندگان، امثال مهدی را تجربه خواهند کرد!