پیراهن کره ای
62 بازدید
تاریخ ارائه : 2/9/2014 9:36:00 AM
موضوع: سایر

خیاطی بلد بود. یک پیراهن فرم نظامی با پارچۀ کره ای برای خود دوخته بود.

وقتی احساس کرد من علاقه مند به آن لباس شده ام، با اصرار زیاد آن را به من هدیه داد. و من سال ها آن را پوشیدم به عشق نقی یوسفی عزیز و دوست داشتنی!

در منطقۀ کلاجۀ اسلام آباد غرب در چادر فرماندهی گروهان ایثار گردان مقداد، افتخار حضور در کنار برادر عزیزم نقی یوسفی را داشتم.

معاون گروهان، بسیار مهربان و با خدا!

یکی از دلنشین ترین لحظات زندگی ام در آن چادر سپری شد و چه معصومیت قشنگی در چهرۀ یوسفی، این بندۀ خوب خدا نمایان بود!

مرحلۀ اول عملیات والفجر چهار، ارتفاعات مشرف به شهر پنجوین عراق، هوا دیگر روشن شده بود و پدرم سخت درگیر نبرد، نقی یوسفی گفت: جواد مواظب باش خودت ...!

لحظاتی از این سخن نگذشت که نقی یوسفی به جای پدرم مستقر شد و به یکباره در اثر گلولۀ توپ ...!

من و پدر با حسرت، نگاه به آن صحنه!

پیکر مطهرش بعد از سال ها بازگشت؛ و من بعد از سی سال، هنوز در حسرت آرامش و ایمان و صفای دل نقی یوسفی!